آفمس

آفمس

تحقیق «تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور

تحقیق «تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور

تحقیق «تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور

فرمت فایل : doc

حجم : 61

صفحات : 103

گروه : اقتصاد

توضیحات محصول :

 

تحقیق «تاثیر  تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور

 

فهرست موضوعی مطالب

مقدمه 1

چارچوبی نظری تحقیق3

فرضیه‌ها  4

روش تحقیق  5

مشكلات و موانع 5

اصطلاحات و واژه‌های كلیدی 6

(1) فصل اول:           8

 1-1) توسعه و مفاهیم 8

 2-1) توسعه اقتصادی 17

 3-1) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی     19

 4-1) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های 1382 –1376...23

جداول و نمودارها 26

(2) فصل دوم:  28

1-2) مطالعه وضعیت گذشته و موجود تحصیلات زنان در ایران            28

جداول و نمودارها..

 1-3) تأثیرتحصیلات زنان بر عامل فرهنگی-اجتماعی توسعه اقتصادی 44

 2-3) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی           59

 الف) تأثیر كمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی           63

 A) وضعیت زناشویی و سواد  63

 B ) باروری و سواد 64

C) سواد و تعداد فرزندان .

D) سطح تحصیلات و تعداد فرزندان            66

 ب) تأثیر كیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی            67

 A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده                   68

 B) سواد و تعداد فرزندان دارای مدرك دیپلم و بالاتر                                   

 3-3 ) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل اقتصادی توسعه اقتصادی    69

جداول و نمودارها.

(4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پیشنهاد

. 1-4) بررسی چالش‌ها و موانع در مسیر توسعه آموزشی زنان ایران     96

     2_4)بررسی فرضیه ها.102

     3_4)پیشنهاد برای روش تحقیق در مطالعات بعدی 102

فهرست منابع 3

 

فهرست جداول و نمودارهاـ

جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ایران 1382- 1376 26

جدول (2-4-1): شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی ایران 1382- 1376          26

جدول (3-4-1): توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی

كشورها 1382-1376   27

جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعیت در ایران در

سال‌های 1375 و 1365 و 1355 به تفكیك جنس   40

جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت موثر كشور در سالهای

 1375 و 1365 و 1355 به تفكیك گروه‌های مختلف سنی و جنس          40

جدول (3-2): ضریب اشتغال به تحصیل جمعیت ایران در گروه‌های سنی

 24-6 ساله به تفكیك جنس دو سال‌های 1375 و 1365 و 1355       41

جدول (4-2): نسبت جنسی محصلین در سالهای 1375 و 1365 و 1355 به

تفكیك گروه‌های سنی مختلف 41

جدول (5-2) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌های 1376 – 1315 به تفكیك

سطوح مختلف آموزشی  41

جدول (6-2) درصد دختران در بین جمعیت دانش آموزش كشور در سال‌های

 1376-1347 به تفكیك سطوح مختلف آموزشی 41

جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذیرفته شدگان، دانشجویان

و فارغ التحصیلان آموزش ‌عالی در ایران در سال‌های

 1377- 1357 به تفكیك جنس 42

جدول (8-2): تعداد و درصد پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی در سال

 1376- 1358 به تفكیك دوره‌های تحصیلی  43

جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجویان در آموزش عالی در سال‌های

1377-1358 به تفكیك دوره‌های تحصیلی  43

جدول (1-A – الف- 2-3) : جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع

زناشویی به تفكیك شهری و روستایی  81

جدول (2- A- الف- 2 -3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع

سواد و زناشویی به تفكیك نقاط شهری و روستایی  81

نمودار (3-A- الف- 2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع زناشویی 82

جدول (4-A- الف- 2 – 3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یكبار

ازدواج كرده بر حسب وضع سواد به تفكیك شهری و روستایی        83

جدول (1-B- الف- 2-3): میزان باروری ویژه سنی زنان بر حسب وضع

سواد در نقاط شهری و روستایی  83

نمودار (2-B- الف- 2-3): باروری ویژه سنی زنان باسواد و بی سواد هنگام

تولد اولین فرزند زنده به دنیا آورده 84

نمودار (3-B- الف-2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنیا آورده  84

نمودار (1-C – الف – 2-3) زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنیا آورده  85

جدول (1- D – الف- 2-3): توزیع نسبی زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یكبار

ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده و دوره تحصیلی  86

جدول (1- A- ب- 2-3) : زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یكبار ازدواج كرده

برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده 86

جدول (1-B- ب- 2-3): توزیع نسبی زنان مورد مطالعه در جمعیت نمونه بر

حسب سطح تحصیلات و سطح تحصیلات فرزندان  87

جدول (1-3-3): توزیع سنی زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شورای

اسلامی  88

جدول (2-3-3): تعداد مدیران شاغل در دستگاه‌های دولتی به تفكیك جنس

در سال 1380 88

نمودار (3-3-3): كاركنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی به

تفكیك جنس در پایان سال 1381 89

نمودار (4-3-3): كاركنان نهاد ریاست جمهوری و موسسات وابسته به تفكیك

جنس در پایان سال 1381 90

نمودار (5-3-3): كاركنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفكیك

جنس در پایان سال 1381 90

نمودار (6 –3-3-): كاركنان وزارت اقتصاد و دارایی و موسسات وابسته به

تفكیك جنس در پایان سال 1381 91

نمودار (7-3-3): كاركنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات وابسته

به تفكیك جنس در پایان سال 1381         91

نمودار (8-3-3): كاركنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و

موسسات وابسته به تفكیك جنس در پایان سال 1381         92

نمودار (9-3-3): كاركنان وزارت بازرگانی و موسسات وابسته به تفكیك

جنس در پایان سال 1381 92

مقدمه

افزایش مشاركت زنان در توسعه، شاید پیش از آنكه موضوعی اجتماعی باشد، بحثی اقتصادی است و افزایش زنان تحصیل‌كرده می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شده و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ‌ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی ، خانوادگی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت زنان در زندگی فردی و اجتماعی  داد. این امر آنها را در مراحل بعدی در ایفای نقش های متعدد و متنوع اجتماعی، چه در جایگاه مادر در امر تربیت فرزند چه در جایگاه نیروی انسانی ماهر و متخصص در عرصه كار و مدیریت و به طور كلی به عنوان یك شهروند مسئول و آگاه و زیر مجموعه‌ای از سرمایه‌های انسانی، تواناتر می‌كند، كه نبود آن دور باطلی را ایجاد می ‌كند كه محرومیت‌های زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن كندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می كند. دقیق تر آن است كه به این محرومیت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در این سیكل باطل نگاه كنیم: در جامعه‌ای با میزان آگاهی، دانش اجتماعی و درآمد ناچیز، والدین در سرمایه‌گذاری برای دخترانشان كوتاهی می كنند زیرا از آنان انتظار ندارند كه در امور اقتصادی خانواده مشاركت داشته باشند. دختران بدون تحصیلات و با آگاهی ناچیز، تبدیل به مادران تحصیل نكرده‌ای می‌شوند كه دارای مهارتهای ارزشمندی در خارج از منزل نیستند، قدرت اثر گذاری بر تصمیم‌گیری‌های خانواده را ندارند، دخترانشان نیز مانند خودشان از آموزش محروم می مانند و دور باطل ادامه می یابد. در حالیكه پسران برای آموزش به مدرسه  فرستاده می‌ شوند، دختران برای ایفای نقش‌های سنتی در خانه می ماندند، در نتیجه دانش نیاموخته و مهارت نیافته باقی می‌ماندند و شرایط لازم برای مشاركت اقتصادی برایشان فراهم نمی شود. اقتصاد آسیب می‌بیند، هنجارها و فرهنگ سنتی و تبعیضات كلیشه‌ای جنسیتی كهنه بر جای خود می‌مانند و اولین نیروی محركه توسعه كه نوزایش اندیشه‌ها و تواناسازی پتانسیل‌هااست خاموش و بی اثر می‌شود و افراد تحت نظام‌های  غلط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، خود به عواملی مقاومت كننده در برابر توسعه تبدیل می‌شوند از این منظر در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه چون ایران كه با فقر سرمایه‌های انسانی و پدیده فرار مغزها مواجه است، زنان می توانند «نیروی شتاب دهنده» توسعه محسوب شوند. [1] جامعة‌ امروز ایران، جامعه‌ای در حال گذار از همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی ، نقشی و اجتماعی است. متعاقب این گذار الگوهای موجود باید برای تطابق با شرایط پویا انعطاف پذیری كه ناشی از توسعه سریع و همه جانبه كشورهای جهان است تغییر یابند. در میان این تغییرات مسلماً تعارض سنت و مدرنیته خود را نشان خواهد داد و به گفته  اقتصاددان معروف جان میناردكینز ،" توسعه تقابل نو و كهنه است".[2] حال با توجه به اهداف بلند توسعه گرا كه تقاضای نامحدود را به جدال با منابع محدود می‌كشاند، این پرسش به جاست كه در روند توسعه باید منابع اقتصادی را به كدام  سمت، جهت داد؟ پاسخ این سؤال بیش از آنكه معطوف به منابع فیزیكی باشد متمركز بر منابع انسانی است و در منابع انسانی موجود ، «زنان» به عنوان بخشی كه كمتر مورد توجه و پرورش قرار گرفته‌اند  در كانون توجه اقتصاددانان توسعه گرا قرار می گیرند، چنانكه لارنس ایچ سامرز ، رئیس بخش اقتصاد و توسعه و اقتصاددانان ارشد بانك جهانی در این زمینه می گوید:

 


 

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود
برچسب

تحقیق «تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 10
برچسب ها : تحقیق «تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور,
+ نوشته شده در شنبه 12 خرداد 1397ساعت 22:45 توسط مجتبی |

تبلیغات متنی
بک لینک ارزان
تبادل لینک رایگان
تبادل لینک رایگان